Blika Baldur fra Agdesiden

11. mai kom det et flott hingsteføll til verden. Han har fått navnet Bliki Baldur fra Agdesiden og er under Fjødur fra Nævestad og etter Kolgrimmur fra Lågøen. Bliki er solgt i september sammen med Fjødur.