Fullført NKK´s oppdretterutdannelse i 2018

Oppdrett med hode og hjerte

Surtsey´s Y-Yldís Foto: Ágúst Ágústsson

Jeg er enda en fersk oppdretter som har mye å lære. Dialog med andre oppdrettere i inn- og utland er veldig viktig. Jeg har NKK`s etiske retningslinjer for avl, og ISIC sine internasjonale avlsanbefalinger bak min avl. Pr. 2019 har jeg avlet 5 kull. Jeg ser enkelte svakheter og mange styrker i alle valpene som er født både her og hos andre oppdrettere, og begynner å se hvor utfordringene i rasen ligger. Jeg har valgt å hente to tisper i utlandet, og jeg bruker også hannhunder i utlandet til mine tisper. Norge er avhengig av avlsmateriale utenfra. 

Oppdretterskolen

I april 2017 tok jeg del 1 av NKK sin oppdretterskole. "Genetikk og avl" var tema for denne helgen. Meget lærerikt. 

I februar 2018 tok jeg del 2; "Oppdrett".