NUCH Dranga Magnea Melrós

Foto: Sebastian Åsly

Foto: Sebastian Åsly

Foto: Elisabeth Brastad

Foto: Elisabeth Brastad

Foto: Elisabeth Brastad

Foto: Elisabeth Brastad

Den 27. mai 2017 fikk Melrós certifikat og ble BIR for dommer Leif Lehmann Jørgensen. Dette resultatet utløste championatet til Melrós.
Jeg er stolt over min første champion!